Náplavka pod Výtoní, která lodi skýtá útočiště, přivítá dva autory – prozaičku Irenu Eliášovou a básníka Jana Horvátha. Večer moderuje Jan Josef Rosenberg, krom autorských čtení z děl obou literátů zahraje také romská kapela Pavlíny Matiové a hosté.

Od 18:00 do 21:30 hodin bude u Avoid Floating Gallery parkovat také bibliobus Oskar se svou nabídkou nejen knih, ale také deskových a jiných her.

Slovenská autorka žijící v Čechách

Jádrem večera ale samozřejmě bude literatura, konkrétně ta romská. Na své čtenáře se těší Irena Eliášová, prozaička narozená v romské osadě na jihozápadním Slovensku, odkud s rodiči ve svých deseti letech odešla do Čech. V současné době je Eliášová v invalidním důchodu a věnuje se aktivně literární tvorbě.

Původně tato autorka psala v češtině, nedávno začala psát také ve své mateřštině.

Oceněná spisovatelka

Do širšího povědomí se Eliášová dostala oceněním od Obce spisovatelů v rámci literární výzvy na téma Romové – Cikáni (2007) a úryvek její autorské prvotiny Naše Osada (2008) byl zařazen již o rok dříve do připraveného výboru oceněných textů Devla, Devla! Eliášová je členkou Obce spisovatelů. Na lodi představí svou románovou i povídkovou tvorbu.

Romský básník

Druhým autorem, se kterým se na lodi seznámíte, je Jan Horváth, někdy také známý jako Jan Horváth Döme, český básník romské národnosti, politický aktivista, člen Svazu českých spisovatelů. V letech 1991 – 94 působil jako šéfredaktor časopisů Romano kurko a Amaro lav. Vyučuje romský jazyk na OA SPŠ Most, v literatuře se věnuje poezii, kterou píše v romštině. Vyšly mu dvě sbírky, Tumenge a O verdan le grajenca džal.