Ještě projekt Literární salónek Nób(e)l neznáte? Pak byste měli vědět, že nabízí skutečně kvalitní četbu, na jejímž výběru si knihovníci dávají záležet. Jednou měsíčně si tak s ostatními zájemci můžete popovídat o dvou zajímavých titulech, z nichž jeden je od nositele Nobelovy ceny za literaturu, druhý – tematicky podobný, avšak tvořící jistý protiklad - pak od laureáta jiné literární ceny.

5. června se knihovníci zaměří na téma Lidé a zvířata. A hovořit se bude o knize Putování jednoho slona, jejímž autorem je José Saramago, druhou knihou pak bude Schůzka se zvířaty od Geralda M. Durrella.

Putování jednoho slona

José Saramago (1922–2010) patří mezi velikány portugalské literatury, je vůbec prvním a prozatím i posledním portugalským nositelem Nobelovy ceny za literaturu. Jeho autorský jazyk charakterizuje nejen bohatá slovní zásoba, ale také alegorie a především absence interpunkčních znamének. Do češtiny byly přeloženy čtyři z jeho knih – Baltasar a Blimunda, Sleppota, Kain a poslední je Putování jednoho slona.

Většina románové tvorby Josého Saramaga je inspirovaná skutečnými historickými událostmi. Ne jinak je tomu i u románu o slonu Šalamounovi, který bude v Městské knihovně představen. Autor se pro toto dílo nechal inspirovat příběhem z poloviny 16. století, kdy ve středověkém Portugalsku vládl Jan III., který se jednoho dne rozhodl svého švagra – Maxmiliána II. Habsburského, arcivévodu rakouského, poctít nějakým mimořádným darem.

A tak čtenář sleduje putování slona Šalamouna z Lisabonu přes Castelo Rodrigo, napříč Španělskem, přes zasněžené italské Alpy, Innsbruck až na královský dvůr do Vídně, kde se několikatunové zvíře nejprve stává politickým nástrojem a triumfem králů, posléze se však na něj zapomene…

Schůzka se zvířaty

Druhým autorem, jehož dílo je rovněž tématem Literárního salónku, je britský prozaik, zoolog a popularizátor ochrany přírody, důstojník Řádu britského impéria, Durrell Gerald Malcolm. Už jako malý miloval zvířata a jeho snem bylo mít vlastní zoologickou zahradu. Vystudoval zoologii a stal se ošetřovatelem ve Whipsnade Park, na svou první expedici za zvířaty se vydal v roce 1947. Později byl členem výprav do Paraguye, Argentiny, Sierry Leone, Mauricia, Mexika a Madagaskaru. V roce 1959 založil v Jersey zoologickou zahradu.

Jeho knihy mají většinou autobiografický charakter, nejčastěji v nich popisuje své zážitky z cestovatelských výprav, kde chytal zvířata pro zoologické zahrady. I Schůzka se zvířaty je plná zajímavých historek. Vydána byla v roce 1958 a jde o knižní zpracování jeho rozhlasových přednášek pro BBC. Čtenáři tak nabízí poutavé povídání o prostředí, zvycích a zvláštnostech vzácných a ohrožených druhů zvířat a hmyzu.