Ústřední knihovna na Mariánském náměstí nabízí zájemcům oblíbený přednáškový cyklus. Jedná se o chronologicky řazená setkání věnovaná epické poezii, a to v nejrůznějších podobách a kulturách.

Jako ve škole

Přední odborníci FF UK představí nejen autory a jejich díla, ale postarají se především o radost z četby, soustředění se na text a jeho poetiku. Nebude chybět ani konkrétní ukázka a její rozbor. Trochu jako ve škole.

V nabídce přednášek je například poezie čínského básníka a humanisty jménem Tu Fu (712 - 770). Nebo se můžete zaposlouchat do ukázky ze Ztraceného ráje, jenž je považován za jedno z nejvýznamnějších literárních děl napsaných v angličtině od Johna Miltona (1608 - 1674).

Patronka projektu

Patronát nad touto akcí převzala Sylva Fischerová. Pokud to ještě nevíte, tak právě ona je první „básnířka města Prahy“. Naše hlavní město se tak při příležitosti konání 20. ročníku festivalu Den poezie připojilo k dalším významným světovým metropolím, které mají svého vlastního „městského básníka“.

Jedna z nejvýznamnějších současných básnířek, dlouholetá obyvatelka Prahy a profesorka Karlovy Univerzity Sylva Fischerová má tak za úkol v roce 2019 iniciovat aktivity spojené s poezií, které navážou na bohatou básnickou historii města. Stala se tím ambasadorkou poezie doma i v zahraničí.