Knihkupci se ve středu 26. srpna sejdou v Domě čtení v Ruské ulici, kde zájemcům představí svou knižní nabídku. Cílem akce je zvýšit povědomí o produkci malých a menších nakladatelů a umožnit jim tak zpětnou vazbu od čtenářů.

Klíč a Take Take Take

A jaká nakladatelství se budou na festivalu prezentovat? Tak například Klíč, které v roce 2018 založil nakladatelský redaktor Libor Hlavička spolu s malířem a grafikem Michalem Dočkalem. „Naše nakladatelství vzniklo z touhy po kráse a kvalitě. Snad proto, že žádné z obou není v lidské tvorbě samozřejmostí,“ uvádějí majitelé s tím, že jejich cílem je navázat na tradice české knihy a rozvíjet nejen intelekt, ale i smysly, a to prostřednictvím užitých materiálů a vybraného grafického zpracování.

Svou produkci v Domě čtení představí i nakladatelství Take Take Take. Jde o projekt dvou absolventů UMPRUM – grafické designérky Nikoly Klímové a ilustrátora Jindřicha Janíčka, který zrealizovali v roce 2015. A dle jejich slov nakladatelství vzniklo z nadšení ke kvalitně graficky zpracovaným knihám, z fascinace jednoduchostí knižních obálek z minulosti a zklamáním nad přístupem k podobě knih mnohých současných nakladatelů.

Novela bohemica a Adolescent

Mezi další zástupce malých nakladatelů patří i Novela bohemica. Za jeho vznikem (v roce 2009) stojí literární publicista a redaktor Zdenko Pavelka, a od samého začátku své existence se zaměřuje na především na vydávání a podporu původní české beletristické, esejistické a memoárové tvorby. Později se jeho produkce rozšířila ještě o překladové tituly. Velkou pozornost obrací nakladatelství třeba také k žánrům literárního dokumentu a autobiografické prózy.

Chybět nebude ani nakladatelství Adolescent, které v roce 2007 založil básník a výtvarník Aleš Kauer, který říká: „Mou snahou bylo zmapovat a zastřešit autory vymezeného regionu, vydat jim knížky, a tím podpořit jejich tvůrčí zaujetí.“ Už deset let se Adolescent zaměřuje na bibliofilie s výrazným výtvarným podílem, jež jsou vydávány v počtu několika originálních kusů.

Tak co myslíte? Přijdete se s malými nakladateli a zajímavý hosty seznámit?