Soubor Říše loutek uvádí hru Já bych rád k Betlému, která je převyprávěním biblického vánočního příběhu o narození Ježíška formou srozumitelnou těm nejmenším divákům, je vhodná pro děti od tří let. Vedle pastýřů, Tří králů, a dokonce i loupežníků putujících do Betléma s dárky pro malého Ježíška, se diváci setkají i s nezbedným Raráškem, který se bude snažit poutníkům všechno pokazit. Naštěstí je tu Anděl, který nakonec vše uvede na pravou míru. Jevištní dekorace působí jako by byla upečena z perníku a ve hře zní známé vánoční koledy, které si mohou děti společně s rodiči zazpívat.

Divadelní představení souboru Loutky v nemocnici – Cesta do Vánoc provází diváky biblickými příběhy od stvoření světa přes narození Ježíška a putování tří králů až do Vánoc letošních, pod stromek, kde je stále ještě ukryt betlém. Výtvarná Inscenace kombinuje klasické velké marionety, loutky javajkového typu, velké loutky se spodovým vedením i originální maňásky s hereckou akcí. Představení je doprovázeno živou hudbou a zpěvem tradičních koled a vánočních písní. Na tvorbě spolupracovali s kmenovými členy souboru i studenti a absolventi Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU.

Od 1. září 2021 se zcela unikátní divadelní prostor Říše loutek stal opět nedílnou součástí Městské knihovny v Praze. Architekt Jan Roith ho navrhl ve stylu art deco s velkoryse řešeným zákulisím a scénou vybavenou moderním technickým zařízením, které funguje dodnes. Divadlo se pod vedením sochaře Vojtěcha Suchardy a jeho manželky, kteří mu vtiskli výraznou uměleckou tvář, brzy stalo reprezentativní městskou loutkovou scénou a nejmodernějším loutkovým divadlem na světě. Soubor tu hraje pro děti už 100 let.