Voskovec, Werich a posléze i geniální hudebník Jaroslav Ježek jsou neodmyslitelně spjati s Osvobozeným divadlem, scénou původně avantgardní, později brojící proti sociálnímu bezpráví a fašismu.

Provokativní hry

Na svém kontě mají sedmadvacet her, ne všechny se však setkávaly s pozitivními ohlasy. Třeba v Caesarovi si v jedné písni utahují ze Společnosti národů, a tak Edvard Beneš – tehdy ministr zahraničí – požadoval zákaz hry. Voskovce a Wericha neměli moc v lásce ani takzvaní pátečníci, intelektuálové z okruhu spisovatele Karla Čapka.

Několikaletá činnost V+W skončila krátce po uzavření mnichovské dohody. Pro vyhraněnou pokrokovou politickou orientaci jim totiž byla odňata divadelní koncese. A tak Voskovec koncem roku 1938 odletěl do Paříže, Werich s Ježkem ho nedlouho na to následovali.

Pobyt v USA

Druhou světovou válku pak spolu trávili v USA (J. Ježek zde r. 1942 zemřel), kde se především mezi tamní komunitou živili jako herci, snažili se prosadit i v Hollywoodu. Daleko víc je ale proslavily protinacistické pořady pro rozhlasovou stanici Hlas Ameriky.

Po návratu do vlasti se chtěli V+W vrátit k divadlu a satirickým hrám, zjistili ale, že už nic není jako dřív. Že je jiná doba. A Voskovce dokonce poválečná Praha deprimovala, a tak se v roce 1950 vrátil do Ameriky…

Filmové podnikání Voskovce a Wericha

Na setkání v Městské knihovně, kde bude hostem znalec tvorby Osvobozeného divadla a archivní badatel Petr Prajzler, se můžete dozvědět mnohem víc o filmové tvorbě těchto umělců. To, že Voskovec s Werichem svého času pomýšleli i na vlastní filmové podnikání, se totiž ví daleko méně, než o jejich divadelních počinech.

Petr Prajzler povypráví i o tom, jak už v dětství propadl hudbě Jaroslava Ježka a začal shromažďovat vše, co bylo kolem trojice Voskovec – Werich – Ježek natočeno. Kromě významné sbírky zvukových nahrávek, která obsahuje i několik mimořádně vzácných záznamů, sbírá i dobové materiály.

Akce se koná ve spolupráci s Werichovci – Klubem dobré nálady.