V našem hlavním městě se kromě Pražského hradu nacházejí i pozůstatky několika hradů a zámků. Například na samém jihu Kunratického lesa můžete najít zříceninu královského gotického Nového hradu z 15. století, který možná znáte pod názvem Nový hrádek nebo prostě jen Hrádek..

A právě s ním vás 16. srpna seznámí PhDr. Jiří Bartoň - regionální historik, pedagog, autor a spoluautor literatury faktu a naučné literatury, zejména monografií o městech a obcích, publicista, heraldik, fotograf, kronikář a lektor v oboru.

Kunratický les

K Novému hradu projdete kouzelným Kunratickým lesem, který je oázou uprostřed městské zástavby a sídlišť. Lesem vede několik značených turistických tras i cyklotras a nachází se zde i dětská hřiště, altány, velké množství laviček, piknikové místo s veřejným ohništěm a naučná stezka s lesnickou tématikou.

Zajímavostí je určitě hájovna s výběhy pro daňky a srnce, několik jedinců sekvojovce obrovského a dokonce metasekvoje čínské.

Nový hrad

A na jednom krásném místě právě v tomto lese stojí zbytky hradu, který patří mezi ty nejvzácnější. Zajímavý je hlavně kvůli pobytu a smrti krále Václava IV., který ho nechal v roce 1411 vybudovat. Byl dost mohutný a na svou dobu nadmíru luxusní. Kromě vyzdobených komnat, královské kanceláře, nebo velké knihovny nechybělo ani dobré opevnění a hluboký bezpečnostní příkop okolo celé stavby.

Po smrti Václava neměl hrad bohužel již dlouhého trvání. Na přelomu let 1420 a 1421 byl dobyt husity, na místě jsou dokonce patrné zbytky obléhacího valu.

Nenechte si ujít zajímavou příležitost dozvědět se o tomto vzácném a záhadném Hrádku co nejvíce.