Jde o největší společenskou akci národnostních menšin v ČR, která se uskutečňuje již od roku 1999. Každý ročník je plný hudby, tance a zpěvu, které spolu s dobrou náladou a úmyslem jsou symbolem radosti ze života a obohacením či připomenutím si klenotů a pokladů vlastního národa či národů jiných. Na letošní dvacátý ročník přijalo pozvání více než 20 souborů z různých koutů světa.

Na Václavském a Staroměstském náměstí

Představí se soubory nejen české, ale také africké, běloruské, bulharské, maďarské, mexické, moravské, německé, polské, romské, rumunské, ruské, řecké, srbské, slovenské, švédské, tatarské, ukrajinské, vietnamské a židovské. Všichni představí svou kulturu, včetně pestrých krojů, které návštěvníci Prahy uvidí během vystoupení na Václavském a Staroměstském náměstí. 

Každoročním vyvrcholením festivalu je Galakoncert, který se již tradičně koná ve slavnostním prostředí Divadla na Vinohradech.

Záštita primátorky hlavního města Prahy

Hlavním pořadatelem festivalu je Asociace Limbora, Asociace Etnica a hl. m. Praha spolu se sdruženími: Klub Polski, Svaz Maďarů, Bulharské kluby a sdružení, Klub slovenské kultury, Společnost přátel Řeků,  Asociace Řeků, Ukrajinská iniciativa, Shromáždění Němců, Romské kluby, Ruská tradice, Srbské sdružení, Židovská obec, BONAFIDE, Detvan a další.

Záštitu nad festivalem převzali primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová a velvyslanec Slovenské republiky Peter Weiss.