Praha v obležení

 • 12. 10. Mocenský fenomén Praha
 • 9. 11.   Románské opevnění Pražského hradu a obléhání Konrádem Znojemským (1142)
 • 30. 11. Obrana Prahy ve 13. století – Václav I. obléhá Staré Město (1249)
 • 14. 12. Král Jan před branami Prahy (1310)
 • 11. 1.   Jiří z Poděbrad obsazuje Prahu (1448)
 • 15. 2.   Druhá pražská defenestrace a pokus o převrat (1483)
 • 15. 3.   Francouzský požár na pozadí Devítileté války (1689)
 • 12. 4.   Chuchelská bitva, příkopové bitvy a další pražské nepokoje ve 2. pol. 19. století
 • 17. 5.   Nejen Svatodušní bouře (1848)

Cena celého cyklu 500 Kč, cena jednotlivých přednášek 80 Kč.

Prahou za hudbou

 • 6. 10.   Hudba v pražské katedrále: tisíciletá paměť místa
 • 3. 11.   Hudba na kolejích pražské univerzity ve 14. a 15. století
 • 24. 11. W. A. Mozart a Praha: známá i nově objevená fakta
 • 8. 12.   Bedřich Smetana Prahou oslněný a Praze odevzdaný
 • 12. 1.   Praha Antonína Dvořáka
 • 9. 2.     Vinohradská divadla a arény
 • 9. 3.     Československý jazz na vlnách Radiojournalu
 • 13. 4.   Pražské hudební kluby
 • 11. 5.   Pražský hudební underground

Cena celého cyklu 500 Kč, cena jednotlivých přednášek 80 Kč.

Zajímavé pražské výrobny a továrny

 • 20. 10. Pražské mlékárny
 • 10. 11. Výroba pražské šunky – původně továrna A. Chmela na Vinohradech
 • 15. 12. Rustonka a další továrny na pomezí Libně a Karlína
 • 5. 1.     Řemeslo a výroba na Královské cestě
 • 26. 1.   Továrna KOH-I-NOOR ve Vršovicích a Jindřich Walesu, podnikatel, sběratel, mecenáš
 • 16. 2.   Bratři Fričové a jejich továrna na měřící přístroje na Vinohradech
 • 16. 3.   Pražská továrna na porcelán
 • 20. 4.   Grandhotel Šroubek Praha
 • 18. 5.   Pražské elektrárenství konce 19. a 1. pol. 20. století

Tento cyklus je již vyprodán, lze zakoupit jednotlivou vstupenku v ceně 80 Kč vždy před přednáškou.

 

Přednášky se konají v malém přednáškovém sále v domě U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1.

Začínají v 16.30 hodin.

Změna programu vyhrazena.

Další informace: vachkova@muzeumprahy.cz; tel.: 221 012 914, 721 330 470.