Doprovodný program k výstavě Rytíři nebes přitažlivou formou přiblíží příběhy vybraných československých letců, kteří za druhé světové války bojovali v řadách Královského letectva Velké Británie za naši okupovanou zem. Dozvíte se, co museli adepti splnit, pokud chtěli vstoupit do RAF, a jak probíhaly letecké briefingy.

Těšit se můžete na tematická stanoviště s ukázkami výstroje, uniforem, modelů letadel a dalších předmětů spojených s RAF.

Součástí programu je i komentovaná prohlídka výstavy Rytíři nebes nebo modelářská dílna.

Podrobnosti na stránkách Národního muzea.