Dnešní území Karlína s dlouhým nábřežím a celou řadou ostrovů se nazývalo Špitálská pole dle špitálu u kostela sv. Petra na Poříčí. Toto předměstí patřilo k oblíbeným výletním cílům Pražanů, vznikala tu ale také celá řada továren.

Růst území od roku 1817 usměrňoval jeden z prvních regulačních plánů vůbec, který rovněž předměstí nově pojmenoval „Karolinenthal“, po manželce císaře Františka I. Karolíně Augustě Bavorské. Během 19. století prošly říční ostrovy i přístav několika regulačními úpravami, ale od 70. let téhož století začala „vodě“ konkurovat „železnice“.

Neustále odkládaná přestavba

Rozvoj Karlína plánovala mezi dvěma světovými válkami Státní regulační komise pro Prahu a okolí, v 50. letech 20. století měla klasicistní zástavba historického Karlína a Rohanský ostrov projít poměrně radikální přestavbou. Realizace se ale neustále odkládala a Rohanský ostrov dále sloužil průmyslovým podnikům, plynárně a rovněž jako vozovna a obrovský sklad materiálů.

Po roce 1989 město karlínské nábřeží postupně revitalizovalo a v roce 2007 město uspořádalo výběrové řízení na projekt urbanistického rozvoje jako podmínku pro následný odprodej pozemků. Po změně územního plánu započne zástavba území podle urbanistické studie z roku 2018.

Co vzniká na bývalém ostrově?

Výstava nazvaná Rohanský ostrov: nový Karlín chce v Centru architektury a městského plánování ukázat budoucí vývoj a transformaci území Rohanského ostrova, který se nachází na pravém břehu Vltavy v sousedství Karlína, Libně a přes řeku Holešovic. Na 88hektarovém území bývalého vltavského ostrova a přilehlého předpolí se plánuje či již probíhá realizace několika velkých veřejných i soukromých investic, vzniká tak vlastně nová pražská čtvrť. Expozice představuje jak velký projekt Rohanského parku, tak další developerské projekty.

Projekce i model

Základ výstavy spočívá ve velkoplošné projekci, která se pomocí datové analýzy pokouší postihnout objektivní dopady a přínosy rozvoje celého území Rohanského ostrova. Možnost přehledně a pohodlně prozkoumat pozici ostrova v rámci kontextu jeho okolí nabídne návštěvníkům ale také velký fyzický model této části města, umístěný ve středu výstavního sálu.