Festival Uroboros, který se koná do 18. května online, i ve svém druhém ročníku hledá odpovědi na to, jak může design pomoci ve znepokojivé době společenských a ekologických krizí. Symbol urobora – bájného hada požírajícího svůj vlastní ocas – je výstižný obraz této podivné doby, zachycuje cyklící se frustraci, neschopnost vymanit se z kruhu, příslib konce, ale i nového začátku.

V programu se vzájemně proplétají čtyři sekce zaměřené na syntetická média, experimentální „ferální“ (zdivočelý) design, algoritmické vládnutí a designový nonsense jako metodu pro sebereflexivní kritiku.

Festival nabízí 48 workshopů, přednášek, diskusí, performancí a koncertů. Podílí se na něm přes 80 autorů a kurátorů.

Nové výstavy

Neobsáhlejší ze tří výstav, kterými DOX znovu přivítá své návštěvníky, je expozice Vanitas ukazující smrt a umírání jako jeden z významných námětů současného výtvarného umění. Přestože v moderní společnosti se smrt a umírání dostávají do stále více izolované či téměř tabuizované pozice, v umělecké tvorbě jsou stále přítomny. Vanitas představí tvorbu více než šesti desítek umělců a umělkyň několika generací, kteří toto téma zpracovávají nově a originálně. K vidění tak bude široké spektrum výtvarných projevů, od malby a kresby přes grafiku, fotografii po sochy, instalace či konceptuální projekty.   

V přípravě je i výstava O lásce, která bude prvním veřejným představením výtvarného díla Siegfrieda Herze, jeho maleb, kreseb, fotografií i videa. Autor žije více než desetiletí v jakési klauzuře, v izolaci od okolního světa.

Výstava Fenomeander zase představí české žijící umělce, kteří v dnešní době ilustrují své vlastní autorské knihy nebo texty jiných spisovatelů.

Aktuální informace na stránkách Centra současného umění DOX.