Výstava Český surrealismus představí 18 autorů, které lze bezpochyby zařadit do uměleckého směru „surrealismus“.  K vidění budou díla Aléna Diviše, Františka Grosse, Františka Hudečka, Adolfa Hoffmeistera, Josefa Istlera, Františka Janouška, Jiřího Koláře, Františka Muziku, Endre Nemese, Karla Nepraše, Ladislava Nováka, Jaroslava Puchmertla, Viléma Reichmanna, Josefa Šímu, Jindřicha Štyrského, Václava Tikala, Toyen a Václava Zykmunda.

„Téma surrealismu je celosvětově velmi oblíbené. Mnohdy se do tvorby autorů promítá jejich dramatický osobní život. Zářijová výstava je zajímavá především množstvím autorů. Ráda bych upozornila na nejzajímavější z obrazů, které na výstavě máme. Návštěvníci se mohou těšit na Smrtihlava Josefa Istlera, Kráčivce Františka Janouška, nebo jedinečnou Toyen,“ zve na výstavu kurátorka Pavla Vaňková.

Na 80 prací – obrazů, kreseb, grafických listů a plastik z období 1930 až 1977 poukáže na nadreálnost krásy v zachycení snů, představ, pocitů a myšlenek. Výstavu doplní i slavné fotografie Viléma Reichmanna a Jaroslava Puchmertla ze Skupiny Ra.

Pro zájemce je připraven i výtvarný workshop na téma „Surrealismus a koláž", který se v ateliéru Chodovské tvrze uskuteční v sobotu 18. září.