S postupy při údržbě a záchraně starých tisků i jejich výsledky se bude možné seznámit každý den kromě pondělí ve Výstavním sále Galerie Klementinum. Zájemci se budou moci přihlásit i na komentované prohlídky nebo se nechat poučit na přednášce.

Srovnejte knihy před a po restaurování

I ty nejvzácnější svazky uchovávané v muzeích, archivech a knihovnách ale podléhají zubu času a potřebují preventivní péči i odborné záchranné zásahy. Expozice nazvaná Zachovat! Staré tisky v rukou restaurátora ukáže nejen srovnání historické vazby poškozené a zrestaurované, ale zejména přiblíží operace, kterými kniha projde, a metody i postupy používané k její záchraně.

Studenti pomáhají knihovně

„Výstava představí práce studentů a absolventů oboru konzervátorství a restaurátorství VOŠ a SPŠ grafické v Praze, která s Národní knihovnou ČR dlouhodobě spolupracuje. V posledních dvou letech se studenti podíleli třeba na čištění historických fondů v Barokním sále a novodobých fondů ve studovnách. Za zmínku jistě stojí, že mezi iniciátory jednorázového čtyřletého studia restaurování historických knižních vazeb a listin patřil Josef Vyskočil, zakladatel restaurátorské dílny pražského Klementina,“  uvedla  Zuzana Hochmalová, vedoucí oddělení výstav NK ČR.

Knihařem i kovářem

„Aby se člověk stal restaurátorem papíru a knižní vazby, musí se nejprve stát knihvazačem –  knihařem. Musí znát nejen současné, ale i historické technologické postupy vzniku knihy. Restaurátor může být skvělým uměleckým knihařem a naopak, ale musí přesně znát tu hranici, kdy je nutné respektovat historickou autentičnost a potlačit své výtvarné a umělecké ambice. Restaurátor knižní vazby je zároveň tak trochu koželuhem, pergameníkem, truhlářem i kovářem,“ řekla Milana Vanišová, vedoucí oboru konzervátorství – restaurátorství na VOŠG a SPŠG.