Kurátorka výstavy Jana Sommerová vytvořila průřez dílem Šárky Váchové, jedné z nejvýznamnějších českých loutkářek. A je skutečně se na co dívat. Prozradíme vám, že Malý princ je vlastně portrétem autorčina tehdy tříletého syna. A také to, že  na výstavě najdete 150 loutek z 25 českých pohádkových inscenací. Na místě poznáte, že mnohé postavičky znáte, i když třeba o autorce nevíte.

Výstava pro všechny

Při návštěvě výstavy najdete i postavičky z večerníčkovského seriálu Chaloupky na vršku. Na výstavě si připomenete lidové obyčeje i kouzlo lidového řemesla a venkovský život v 19. století. „Rádi bychom představili loutkářské umění z bezprostřední blízkosti, pozvali návštěvníky do světa fantazie a kouzelných příběhů. Výstava je ojedinělá, koncipovaná tak, aby zaujala, pobavila a přilákala rodiny s dětmi, mateřské a základní školy i širokou veřejnost,“ uvedla kurátorka výstavy Jana Sommerová, která se chystá na další příjemné překvapení z této oblasti. Více o autorce loutek Šárce Váchové najdete na webu: www.sarkavachova.cz.