Pro návštěvníky budou připraveny komentované prohlídky paláce, diskuse o podobě budoucí expozice, jejíž součástí bude i z Bubenče přemístěná socha sovětského maršála Ivana Stěpanoviče Koněva, dvě výstavy a prezentace vzpomínkové knihy.

„Muzeum paměti by mělo působit na návštěvníky i svými prostory a myslím, že toto historicky cenné místo má genia loci, který pomáhá vcítit se do zmizelého času našich otců, matek, prarodičů i neprávem zapomenutých statečných – všech těch, které drtila tíha obou totalitních režimů dvacátého století,“ řekla radní Hana Kordová Marvanová, předsedkyně správní rady muzea.

„Vítáme možnost vystavit sochu maršála Koněva a ukázat různé pohledy na jeho osobnost, včetně budování jeho kultu v poválečném sovětizovaném Československu. Důležité ovšem je, aby dostaly prostor i další témata a historické osobnosti, které souvisí s existencí Československa. Jsme rádi, že můžeme veřejnosti představit svoje představy o budoucí expozici,“ uvedl člen správní rady a spoluautor připravovaného návrhu expozice Petr Blažek.

„Jen malý kus od Domu Pážat je tzv. Hradčanský domeček, kde byli po únoru 48 vězněni a mučeni vojáci, kteří byli za války v odboji, na dohled je ministerstvo zahraničí, pod jehož okny našli mrtvého Jana Masaryka. Z oken pražského Hradu se dívali naši prezidenti i protektoři… Myslím, že expozice připomínající velké i tragické chvíle našeho národa ve 20. století sem na Hradčany patří,“ řekl ředitel muzea paměti XX. století Jan Kalous.

Program Dne otevřených dveří

Dům Pážat bude pro veřejnost otevřen včetně zahrady od 10 do 17 hodin.

Individuální prohlídky s průvodci od 10, 11, 12 a 13 hodin.

Od 14 hodin diskuze o připravované historické expozici, kterou povedou historik Petr Hlaváček, architekt Tomáš Hradečný a historici z Muzea paměti XX. století Jan Kalous a Petr Blažek.

V 16 hodin začne prezentace knihy výtvarníka Jiřího Sozanského Post scriptum. Následovat bude beseda s autorem, dále historikem Petrem Kourou a literární kritičkou Libuší Heczkovou. Po celý den bude dále v prostorech paláce k vidění výstava Rok zázraků, mapující stěžejní události, které vedly před jednatřiceti lety k rozpadu sovětského bloku a dále nová výstava Jiřího Sozanského Franz Kafka Proces, připravená ve spolupráci se spolkem Symposion, inspirovaná životem Franze Kafky i tragickými osudy jeho sester.