Pouliční umělci z různých koutů České republiky a Slovenska oživí centrum Prahy třemi koncerty rozdílných žánrů. Návštěvníci si navíc projdou unikátní České muzeum hudby zcela zdarma.

Festival flašinetové hudby bude zahájen koncertem v kostele sv. Mikuláše na Staroměstském náměstí, kdy v deset hodin dopoledne tento nádherný barokní chrám rozezní oblíbené skladby klasické hudby, jak jinak než v podání hracích strojků s klikou.

Z Kampy do muzea

Ve dvě hodiny se hudebníci přesunou na náměstí Na Kampě u Karlova mostu, kde zazní improvizovaná vystoupení flašinetářů a veřejnost si jejich instrumenty bude moci zblízka prohlédnout. Akci zakončí koncert od večerních sedmi hodin v Českém muzeu hudby. V klasicistním paláci zazní Pachelbelův Canon in D, Dvořákova Humoreska, Ta naše písnička česká a spousta dalších oblíbených melodií. Po závěrečném koncertě se uskuteční neformální část setkání, kdy si posluchači budou moci nástroje prohlédnout a také sami vyzkoušet.

Hrát může i papír

Návštěvníci se dozví i leccos ze „zákulisí“ a historie. Mechanické hudební nástroje, mezi které flašinety patří, představují unikátní spojení řemeslného umění a techniky. Nejpodstatnější součástí každého mechanického hudebního nástroje je hrací válec, ale samotný zvuk mohou vydávat třeba pružné zoubky ocelového hřebene, píšťaly, různým způsobem rozeznívané struny či perforovaný papír.

Od 19. století se rozšířily hřebíčkové nástroje a kolovrátky. Ve snaze o zvukové zpestření a obohacení napodobováním více nástrojů i celého orchestru vznikly různé typy orchestrionů.

Unikátní hráč na banjo

Během celého dne bude pro návštěvníky otevřeno České muzeum hudby a jeho stálá expozice, jejíž součástí je například i velký pouťový orchestrion nebo hrací strojek hráče na banjo a několik dalších velmi zajímavých hracích strojků a orchestrionů. Hráč na banjo má v zádech ukrytý hřebíčkový hrací strojek a přehrává za sebou dvě krátké melodie. Další mechanismus umožňuje, že figurka pohybuje krkem, rty, mrká očima a rukou imituje hru na banjo.

Vstup do Českého muzea hudby a na všechny koncerty je po celý den festivalu zdarma.