Výstava Grafika roku představuje výběr nejlepší současné grafické tvorby širokého spektra umělců a studentů - grafiků. Stala se platformou pro navázání mezigeneračních uměleckých vztahů, nabízí ucelený pohled a možnost zhodnotit posun a trendy ve volné grafické

tvorbě. Zastoupeny jsou všechny klasické techniky - serigrafie, litografie, hlubotisky, tisky z výšky, počítačová grafika i originální autorské techniky a autorská kniha.

V rámci Grafiky roku bylo vybráno na 449 grafických děl a autorských knih, což je nejvíce v historii. Vystavena je necelá polovina. Porotci udělili 15 cen v hlavních kategoriích (dospělí autoři, studenti) a ceny za grafické techniky.

Hlavní cenu Grafiky roku 2020 převezeme 18. května při slavnostním předávání grafik Jiří Černický za grafický list „Vadžraplán“ (Hromobil).

Cena Vladimíra Boudníka je prestižní ocenění v oblasti umělecké grafiky, určené českému žijícímu umělci za významný tvůrčí přínos v dané oblasti. Byla založena v roce 1995 Středoevropskou galerií a nakladatelstvím, od roku 1999 do roku 2015 bylo jejím vyhlašovatelem občanské sdružení Inter-Kontakt-Grafik ve spolupráci s hlavním městem Praha. Od 21. ročníku Ceny Vladimíra Boudníka je cena vyhlašována Nadací Hollar.

Laureátem 26. Ceny Vladimíra Boudníka je grafik Jan Vičar, který žije a pracuje převážně v zahraničí. V současné době připravuje výstavu v Paříži k udělené ceně Maria Avatiho Akademí Académie Des Beaux Arts, což je nejvyšší ocenění za grafickou práci na světě.

Akce se koná pod záštitou primátora hl. m. Prahy Zdeňka Hřiba a Ministerstva kultury ČR.