„Inspirací pro volbu názvu této výstavy byla stejnojmenná báseň Alfonsa Gatta, která slovy úvodních veršů „Vrátí se večery a modrým nebem zateplí náměstíčka“ dodává naději v budoucnost, jež by byla návratem k tomu nejlepšímu z minulosti, a zároveň přináší nádhernou synestezii jako klíč k pochopení samotné výstavy,“ uvedla Alberta Lai, ředitelka Italského kulturního institutu.

Spektrogramy, které si ve virtuální galerii můžete prohlédnout, vytvořila na základě nahrávek hlasů básníků Giovanna Iorio, která přednáší italskou literaturu v Londýně. Tato umělkyně a básnířka dala také podnět ke vzniku Poetry Sound Library, což je jakási zvuková mapa světové poezie.

Ve virtuální síni se můžete prostřednictvím tlačítka vedle každého obrazu zaposlouchat do originálního hlasu autora či autorky poezie, z něhož byl portrét vygenerován. Nahrávky doprovází původní text v italském jazyce a překlad do češtiny, který vytvořili italisté Jiří Pelán a Alice Flemrová. Jak vyzdvihla Giovanna Iorio, „básně k poslechu očima“ představují jedinečnou možnost intenzivního poutavého prožitku z italské poezie prostřednictvím hlasu a obrazu.

Výstava je přístupná do 31. května 2021 zde
Italské básně k poslechu očima