Výstava to není nová. Za sebou má tradici. Vždyť také byla připravena a prezentována v rámci tříletého česko-německého projektu Městského muzea v Deggendorfu, kde se návštěvníkům představila v roce 2007, Domu franckých dějin v Abenbergu, tam byla předloni, a Muzea Cheb, p. o., Karlovarského kraje, kde se jí obdivovali v loňském roce.

Do Prahy je půjčená

Pražské repete neobvyklé výstavy, která, jak ostatně praxe dokázala, nutí návštěvníky, aby se jim sbíhaly sliny, vychází z původní německé verze realizované v Deggendorfu a je rozšířena a doplněna o část českých reálií. Národnímu zemědělskému muzeu Praha výstavu zapůjčilo chebské muzeum.

Nejen knedlíky

Výstava se zaměřuje na prezentaci gastronomického fenoménu bavorské a české kuchyně, tedy knedlíku, a to specifickými muzejními prostředky. Expozice zachycuje historii tohoto pokrmu v českém i německém prostředí, připomenuty jsou i celoevropské souvislosti. Na často dobových předmětech je prezentováno kuchyňské vybavení potřebné pro výrobu knedlíků, které najdete v mnoha textech a na fotografiích, odrážejí se v písních, v literatuře, v pohádkách či pověstech. Nemohou zajisté chybět různé recepty, některé z nich dokonce opředené legendami. Kuchyně s knedlíky všeho druhu je místem pohody a přátelství.

Poklad, který hranice neuznává

Cílem výstavy je ukázat, že tento poklad nezná hranice, že je naším společným dědictvím, které nezná jazykové ani územní rozdíly.  Výstava tak v nové rovině přispívá ke vzájemnému poznávání obyvatelstva na obou stranách hranice. V Čechách i v Bavorsku je knedlík považován za národní poklad.

Chuťové pohárky dojdou naplnění

Doprovodný program k výstavě tvoří mimo jiné především ochutnávkové akce pro veřejnost. Speciální program je připravován také pro školy. Součástí výstavy je i česko-německý katalog a také texty použité na výstavě jsou dvojjazyčné.

Neobvyklou výstavu můžete v Národním zemědělském muzeu v Praze navštívit od 12. března až do konce května.