Slavnosti se zúčastní významné folklorní soubory z Chodska, Pošumaví, Doudlebska a jihočeských Blat. Dudy, dudáci a dudácká kultura obecně budou základním tématem nejen vlastního hudebně tanečního programu, ale i odborné besedy, na pódiu se sejdou hlavní představitelé dudácké muziky – známí dudáci i mladí nositelé jejich odkazu. V dílnách Musaionu se představí Nositelé tradice lidového řemesla v oblasti tvorby historického a dosud živě užívaného hudebního nástroje – dud.

Národopisnou slavnost pořádají Národopisné muzeum Národního muzea, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – útvar Artama Praha a Sdružení pro dětskou taneční tvořivost, z.s.

Slavnost se koná pod záštitou pražského primátora Zdeňka Hřiba a za podpory hl. m. Prahy.

Příloha: