Náprstkovo muzeum je součástí Národního muzea a představuje sbírky umění mimoevropské etnografie. Máte zde jedinečnou možnost seznámit se s domorodými civilizacemi z Indonésie, Asie, Afriky či Ameriky. Jednotlivé expozice vám přiblíží, jak vypadal jejich každodenní život, k prohlédnutí jsou také nástroje a další předměty, které tyto civilizace používaly k lovu či jiným aktivitám.

Seznámíte se zde rovněž s životem Vojty Náprstka, navštívit můžete i jedinečný historický interiér jeho knihovny.

Bojovník za rozvoj vědy a techniky

Vlastenec a bojovník za rozvoj vědy a techniky Vojtěch Náprstek (1826-1894) zde založil původně České průmyslové muzeum. To se stalo centrem české inteligence. V muzeu se shromažďovaly také sbírky etnografické a umělecké, které přiváželi jeho přátelé a cestovatelé z celého světa.

Sbírky muzea jsou nesmírně bohaté a jen velmi malá část je vystavena ve stálých expozicích.

Cyklus o ženské emancipaci

Mimo stálé expozice a krátkodobé výstavy se zde pořádají i různé přednášky. A jednou z nich je právě i přednáška z cyklu Postavení ženy v mimoevropských kulturách pod názvem „Milá a pracovitá – ženy v tradiční Číně“.

„Jestliže jsi provdána za veselého muže, buď též veselá, jestliže je tvůj manžel smutné povahy, buď také taková.“ Podobná ponaučení sepsala v prvním století našeho letopočtu paní Pan Čao pro potřeby mladých žen, které čekal sňatek a život v rodinách svých manželů.

Více vás do tohoto tématu zasvětí 7. listopadu sinoložka a kurátorka Helena Heroldová.