Vladimír Janoušek se řadí mezi největší české sochařské osobnosti. Výstava, která obsadila pět výstavních sálů ve třech patrech hlavní budovy muzea, poprvé představuje ucelený pohled na všechny etapy jeho umělecké tvorby. Od školních prací a modelů k realizacím na přelomu 50. a 60. let, kdy se převažoval motiv krystalu až do posledních okamžiků v roce jeho smrti.

Velmi úspěšnou dekádu šedesátých let, kdy několikrát vystavoval v Paříži a účastnil se výstav typu Expo (už v roce 1958 v Bruselu a poté také v Montrealu 1968), završil Vladimír Janoušek účastí na Expo 1970 v japonské Ósace, kterou zahájil společně s japonským sochařem Tarou Okomatem. Po návratu domů se jeho situace radikálně změnila. Po roce 1970 se stal jedním z nejpronásledovanějších umělců, nemohl realizovat téměř nic, ať už šlo o práce ve veřejném prostoru, nebo výstavy. Byl nucen se stáhnout do svého ateliéru, v němž v naprostém odtržení, vznikalo zcela jedinečné dílo variabilních plastik a reliéfů, které během jeho života mohlo vidět jen několik jeho blízkých přátel. Poprvé je tak možné Janouškovo sochařské a kresebné dílo vnímat od počátků až po finále u příležitosti aktuální výstavy v Museu Kampa, která bude otevřena do 6. července.

Peter Oriešek (1941–2015) patří k fenomenálním sochařům, kteří od poloviny 60. let spoluurčovali podobu figurace v Československu a v České republice. Výstava Soma Sema představuje dosud neznámé práce z ateliéru, které ukazují fascinující Orieškův svět, plný neskutečných, zvláštních, hybridních bytostí, plný krutosti, násilí, vášní, i lásky. Výstavu doprovází velkoformátové plastiky mladého sochaře Kryštofa Hoška, v jehož tvorbě můžeme najít podobná východiska, doplněná o silný akcent k současnému politickému nebo společenskému dění. Výstava potrvá do 30. května.

V prostoru mezi Werichovou vilou a Museem Kampa můžete navštívit venkovní výstavu Rudé století, která přibližuje sto let existence Komunistické strany Československa a jejího vlivu na společnost. Projekt, který připravilo Museum Kampa ve spolupráci s Muzeem paměti XX. století, představuje zásadní dějinné mezníky této politické strany, její vůdčí představitele a provázanost českého a slovenského komunismu se sovětským bolševismem.

Prostřednictvím textu i dobových fotografií a letáků na 24 panelech připomíná okolnosti vzniku KSČ, upozorňuje na likvidaci tzv. třídních nepřátel, na elitářství komunistických vůdců, na fenomén politických procesů a jejich následnou reflexi, na strnulost normalizačního režimu. Připomíná komunistickou cenzuru a propagandu. Připravené jsou také doprovodné akce, diskuse a komentované prohlídky pro školy a veřejnost. Výstava je do 1. srpna volně přístupná 24 hodin denně.