Na výstavních panelech je představena doba, v níž Ludmila žila, její život a martyrium, vztah k jejímu vnukovi sv. Václavovi, její kult od středověku po 21. století a také její „druhý život“ v umění. Součástí prezentace jsou krátká videa, seznamující návštěvníky s místy, kde Ludmila žila, zemřela a je pohřbena (např. Levý Hradec, Tetín, Pražský hrad). Návštěvníci si je mohou spustit i ve svých mobilních telefonech a tabletech prostřednictvím QR kódů.

Odborným garantem projektu je Univerzita Karlova, konkrétně profesor Jan Royt, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost.

Partnery výstavy jsou Univerzita Karlova, hlavní město Praha a Media park, projekt podpořily Pražská energetika, Pražská plynárenská a městská část Praha 2.

Výstava potrvá do 15. září – do dne výročí smrti sv. Ludmily - kdy bude slavnostně ukončena.

Podrobné informace jsou k dispozici na stránkách: www.svataludmila1100let.cz