Výstava je věnována reflexím tvorby amerického spisovatele, básníka a teoretika Edgara Allana Poea (1809–1849) ve výtvarném umění v českých zemích, stejně jako obecnějšímu fenoménu hrůzy a strachu. Poe vyvolává dodnes živý zájem, jeho povídky a básně stále inspirují nejen literáty, ale i výtvarníky, filmaře či hudebníky.

Poeovo dílo začalo být překládáno do češtiny již v 50. letech 19. století, první výtvarné reflexe přišly ale až o několik desítek let později, tedy na přelomu století. Jeho básněmi a povídkami byl inspirován například František Kupka a záhy po něm i Josef Váchal, Jan Konůpek nebo František Kobliha. S českým prostředím měl silné vazby i Alfred Kubin, který svými pracemi doprovodil souborné vydání Poeových povídek v němčině. Zájem o Poea pak nepřetržitě trvá až do současnosti. Zásadní práce inspirované Poem vytvořil například Alén Diviš nebo František Tichý. Poe výrazně inspiroval i Jana Švankmajera a v nedávné době například Františka Štorma nebo Jaroslava Rónu.

Přednáška bude zaměřena zejména na první české překlady slavného autora pohledem dějin české knižní kultury. Nejstarší vydání, první ilustrátory a vazební varianty.

Přednáška „Edgar Allan Poe a kniha jako výtvarný objekt“ 26. listopadu 2020 v 18:00 hodin na FB NGP.