V prvním patře Veletržního paláce je to výstava V kroužcích dýmu s podtitulem Portrét moderního umělce a jsou na ní portréty a autoportréty českých a evropských umělců kouřících cigarety, doutníky či dýmky. Výstava totiž sleduje motiv zobrazení umělce jako kuřáka ve výtvarném umění od baroka až po meziválečné období a zaměřuje se zejména na přelom 19. a 20. století i na období avantgard, ve kterých bylo utváření identity moderního tvůrce živou otázkou. Zvláštní oddíl je věnován vizualizaci dýmu ve výtvarném umění a zobrazení ženy-kuřačky.

Celkem je vystaveno kolem dvou set děl, vedle soch, obrazů, grafik a kreseb také fotografie a užité umění. Exponáty ze sbírek Národní galerie Praha, včetně autorů jako Pablo Picasso či Edgar Degas doplňují zápůjčky z českých sbírkových institucí a soukromých sbírek i významné zápůjčky ze zahraničí, například z Musée d’Orsay v Paříži, Munch Musea v Oslu a dalších.

Návštěvníci tak mohou vidět díla Édouarda Maneta, Pierra Bonnarda či Edvarda Muncha, která jsou zčásti v České republice k vidění vůbec poprvé. Z českých tvůrců pak Jana Preislera, Karla Hlaváčka, Františka Kupky, Emila Filly či Bohumila Kubišty.

Výstavu doprovodí série přednášek, díky kterým se návštěvníci dozvědí více o umělecké bohémě, o ženách v kavárně či o motivu kouře, mlhy a páry ve vizuálním umění.

Výstava Cena Jindřicha Chalupeckého 2022 představuje laureáty a laureátky 33. ročníku nejvýznamnějšího tuzemského ocenění pro autory a autorky do 35 let. Mezinárodní porota se rozhodla vybrat pět umělkyň a umělců. Jsou jimi Olga Krykun, David Přílučík, Vojtěch Rada, Martina Drozd Smutná a Ezra Šimek. Tito tvůrci reprezentují širokou škálu médií i obsahových přístupů, ve kterých se objevují témata lidského působení na planetu, ale také na sebe navzájem v rámci společenských či rodinných struktur, a otázky ohledně nuancí fyzických a virtuálních těl, genderu a vztahů, do kterých se dostávají.

Společně s výstavou laureátů a laureátek mají návštěvníci možnost vidět také speciální prostorovou instalaci zdánlivě levitující ve vzduchu na úrovni Mezaninu a ochozu 1. patra Veletržního paláce. Na lanové konstrukci jsou umístěny umělecké příspěvky ve formě tisků na textilu, kterými se na výzvu kurátorského týmu rozhodlo zareagovat dalších celkem 52 umělkyň a umělců z řad přihlášených do stávajícího ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Již tradičně byla s přehlídkou laureátek a laureátů zahájena také výstava zahraničního hosta, kterým je letos thajsko-americký multimediální umělec Korakrit Arunanondchai. Výstava je instalována v Malé dvoraně a Mezaninu Veletržního paláce.

Třetí z nových výstav ve Veletržním paláci má název Nikdo sem nepatří víc než vy a je ústřední výstavou Fotograf Festivalu, který se věnuje vzestupu nacionalistických, populistických a krajně pravicových směrů a konfrontuje tyto tendence se současným uměním.

Představuje umělecké strategie, které zpochybňují konstrukci a manipulaci nacionalistických narativů pro politické účely. Díla umělců a umělkyň ze zemí střední Evropy zachycují nedávný vývoj a jeho historickou podmíněnost, vliv institucí, napětí mezi lokálním a globálním děním či vzdor vůči ideologiím, které prosazují ideu kolektivní subjektivity jakožto stejnorodé skupiny lidí.

Tato výstava je k vidění ve 3. patře Veletržního paláce.

Více informací o výstavách, komentovaných prohlídkách a dalším doprovodném programu nejdete na webu ngprague.cz.