Vznikly tak hned čtyři panelové výstavy, které je nyní možné si zapůjčit. Národní muzeum výstavy nejen vytvořilo, ale také je v domovech zdarma nainstaluje. A na co konkrétně se mohou klienti domovů pro seniory těšit?

Sametová revoluce 1989: zobrazuje pomocí ilustrací od studia Tomski & Polanski, dobových fotografií a poutavých textů události předznamenávající jak vznik Sametové revoluce, tak i revoluci samotnou.

Rusalka: představuje operu Rusalka, dílo skladatele Antonína Dvořáka, kterou napsal na sklonku svého života. Výstava představí Antonína Dvořáka, samotnou operu a její nejslavnější interprety, kopii skic kostýmních návrhů z opery Rusalka a přebaly prvních vydání gramofonových desek.

Karel IV., král český a císař římský: popisuje mocenský vzestup Lucemburků v Evropě, nástup Lucemburků na český trůn a jako vrchol právě vládu Karla IV., který učinil z českých zemí a zejména z Prahy centrum říšského dění. Neopomenutelnou částí výstavy jsou i ukázky architektonického rozvoje právě za vlády Karla IV.

Fenomén Masaryk: přibližuje postavu Tomáše G. Masaryka nejen jako prvního československého prezidenta, ale i jako osobnost intelektuální, ovlivňující soudobé dění a zastánce morálních hodnost a pokrokových myšlenek platných dodnes v celosvětovém měřítku.

V současné chvíli Národní muzeum aktivně oslovuje vybrané domovy pro seniory, avšak přihlásit se může vedení kteréhokoliv zařízení, jež by mělo o zapůjčení výstav zájem. Do budoucna má Národní muzeum v plánu oslovovat také například nemocnice.

„Národní muzeum je zde skutečně pro všechny. Snažíme se připravovat atraktivní vzdělávací a zábavné programy pro děti, školy i rodiny. Jsme aktivní ve virtuálním prostoru a lidé s námi mohou být i prostřednictvím svým počítačů, tabletů či telefonů. Nezapomínáme však ani na seniory, pro které je mnohdy osobní návštěva muzea problémem a on-line svět složitý a cizí. Proto během koronavirové epidemie vznikl projekt Do muzea? Třeba hned!. Jeho prostřednictvím tak Národní muzeum přichází do domovů pro seniory prostřednictvím svých výstav. Do budoucnosti pak projekt plánujeme rozšířit i o nemocnice a společně s výstavami pořádat i besedy s našimi odborníky,” říká generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Veškeré informace o projektu jsou k dispozici na stránkách Národního muzea www.nm.cz v sekci Výstavy.