Jak dlouho už inspektoři dozorují školní vzdělávání, plnění školní docházky, kvalifikaci učitele a kvalitu jeho přípravy na vyučování? Vše se dozvíte právě na této neobvyklé výstavě.

Kdo byl školdozorce?

Marie Terezie vydala v roce 1774 Všeobecný školní řád, který kromě povinného školního vzdělávání dětí ve věku od 6 do 12 let zavedl také systematizovaný dozor nad školami a osobu dozorce – inspektora.

V počátcích byl školdozorce obvykle místní duchovní správce, který dohlížel nejenom na kostel, ale i na školu. Kontroloval, zda mají žáci dostatek učebnic nebo třeba dostatek dřeva na topení ve škole. Také dbal na to, aby učitel měl dostatečnou kvalifikaci a byl pracovitý.

Nejdůležitější povinností školního dozoru byl dohled nad docházkou žáků. Taktéž se dohlíželo na poklidný průběh vyučování a vlídné zacházení se žáky. Dozor hodnotil nejenom průběh vyučování, ale také přípravy učitele na výuku, proto kantoři přípravám věnovali značnou pozornost. Docházelo také na kontroly rozvrhů hodin a jejich dodržování.

Odměny žákům

Žáci, kteří měli nejlepší prospěch a zároveň se chovali mravně, dostávali od inspektorů odměny pilnosti. Byly to příležitostné tisky podobné dnešním diplomům, knihy nebo v 18. století tzv. „Schulpreiss“ pro nejlepší žáky, což byly pamětní medaile s portrétem panovnice Marie Terezie.

Co na výstavě uvidíte?

Expozice v Národním pedagogickém muzeu J. A. Komenského zahrnuje zajímavé i unikátní exponáty. Nechybí Kniha hanby, kam učitelé kromě prohřešků žáků zaznamenávali také tresty udělené hříšníkům. Nebo Kniha cti, kde byly naopak uvedeny úspěchy žáků. Na výstavě uvidíte i rozvrhy hodin, které byly upraveny kvůli nedostatku uhlí ve školním roce 1917/18, nebo kvůli odvodu učitele na bojiště první světové války.

Vystavena je i autentická oprátka, která ukončila život německého školního inspektora Gustava Wernera, jenž decimoval české střední školy v době nacistické okupace.

Výstava je realizovaná ve spolupráci s Českou školní inspekcí a v návaznosti na ni vyjde také odborná publikace Od školdozorce k inspektorovi. Historie školní inspekce.