Centrum současného umění DOX má v českém kulturním světě své pevné místo a přináší pravidelně do výstavního provozu hlavního města trochu vzruchu a světovosti.

Ultrasupernatural

Nová výstava Ultrasupernatural je vyústěním více než dvacet let trvajícího projektu umělecké dvojice Barbory Šlapetové a Lukáše Rittsteina. Česká malířka a fotografka a český sochař spojili své osudy s posledním domorodým papuánským kmenem Yali Mek.

Znalosti a zkušenosti těchto papuánských kanibalských kmenů byly dokumentovány antropology, misionáři a geologickými průzkumníky, nikdy však očima umělců.

Trpasličí Kanibalové

Tito lidé žijí v absolutním sepětí s přírodou a jejich originální kultura, morálka a náboženství pomalu mizí. Jsou pravděpodobně nejmenším papuanským národem.

Yaliové byli objeveni teprve v roce 1976. Jejich domovem je vysočina, jak se na Papui nazývají obydlené oblasti hor. Patřili k nejobávanějším kanibalům západní poloviny ostrova a řadí se do skupiny pygmejských, trpasličích národů, přesněji jde o pygmejské negrity. Přestože dospělí muži málokdy dosahují výšky přes 150 cm, vysloužili si respekt a strach ze strany svých nepřátel.

Několik výprav

Od roku 1997 uskutečnili Barbora Šlapetová a Lukáš Rittstein několik výprav do těchto vzdálených oblastí západní Papuy a Papuy-Nové Guineje, kde zkoumali právě tyto místní domorodé kmeny a jejich kulturu. To vyústilo v osobité zpracování a přenesli jej do komplexních souborů kreseb, videí, objektů, fotografií i monumentálních soch. V instalacích na této výstavě tvoří kompaktní celky.

Nadechněte se v DOXu bez roušky

Nadechnout se bez roušky, u dobré kávy, nad hlavou Vzducholoď. To ještě před pár týdny znělo jako sen, teď si ho můžete splnit! V DOXu je také otevřená nová terasa, zastavte se a přijďte si užít příjemný den.