Od devíti do tří hodin se brány Národního zemědělského muzea otevřou nejen školám, ale i rodinám, které mají zájem o poznání toho, jak to vlastně je s pěstováním a ochranou našich lesů. Na návštěvníky čekají poučné i zábavné aktivity vztahující se k lesnickým, dřevařským a dalším oborům, dozví se vše o stromech a lidech kolem nich, a to z úst těch nejpoučenějších - tedy lesníků. A kdo ví, třeba z některého z dětských návštěvníků jednou bude lesnický adjunkt…

Stručné dějiny našeho lesnictví

Lesník je totiž ten, kdo se stará o les. Často se laikům plete s myslivcem, ti se ale starají o zvířata, která v lese žijí. Lesnictví, tedy cílená péče a pěstování lesů, není otázkou nedávné minulosti. Prvním naším dochovaným dokumentem, který dokládá existující veřejný zájem o stav lesů, jejich ochranu, a snahu o omezení jejich využívání, byl už kolem roku 1350 připravovaný zákoník Karla IV. Ten se stal vzorem pro lesní řády, které vydala řada velkých vlastníků lesů - zejména některá města.

A v 16. století byl v Království českém zřízen úřad nejvyššího lovčího, jako státní orgán dohlížející na stav lesů. Chyběli ale kvalifikovaní lesníci – hospodáři. Proto bylo roku 1850 vydáno nařízení o státních zkouškách pro lesní hospodáře a o zkouškách osob určených k ochraně lesů. Od té doby se u nás rozvíjí nejen lesnictví, ale také lesnické školství.

Smrkové monokultury jako dědictví po předcích

Po předcích jsme ale nepodědili jen to dobré. V současné době naši lesníci bojují s kůrovcovou kalamitou, která decimuje smrkové lesy. Nejde však o žádnou novinku, založili nám na ni již naši předkové. V 19. století nebyla známá nebezpečí spočívající v ohrožení stejnověkých monokulturních lesů hmyzími škůdci nebo počasím, takže byly zakládány většinou lesy monokulturní, a tím bylo změněno složení našich, původně smíšených či jedlových lesů… Proto je v současné době vyvíjena snaha opět se vrátit k našim původním dřevinám.

Do muzea za dřevem

Pokud se chcete spolu s vašimi dětmi o lesním hospodaření dozvědět více, Národní zemědělské muzeum nabízí kromě Malé slavnosti lesa a dřeva také další lesnické programy a výstavy, týkající se právě dřeva. Součástí expozic jsou i pochozí lesnické mapy, poznávací hry z přírodních materiálů, či dřevěné stavebnice.