Příběh první veřejně přístupné obrazárny v českých zemích se začal psát 5. února 1796, kdy se skupina významných představitelů vlastenecky zaměřené české šlechty společně s několika vzdělanci z řad měšťanů rozhodla „pozvednout upadající veřejný vkus“. Svou aktivitou zařadila Prahu po bok dalších významných evropských metropolí, kde se otvírala první veřejná muzea a galerie, jež měly soustřeďovat umělecké sbírky, chránit je a zpřístupňovat pro vzdělávání a potěšení široké veřejnosti. Aby vytvořila prostor pro vysoké umělecké vzdělávání, založila Společnost vlasteneckých přátel umění v roce 1799 také Akademii výtvarných umění.

Pro návštěvníky Národní galerie připravila na tento víkend vedle vstupu zdarma komentované prohlídky, krátké komentáře k vybraným dílům, otevřené dílny pro děti s dospělými nebo pro všechny generace. Podrobnosti na stránkách Národní galerie Praha.