Novoměstská radnice na Karlově náměstí nachystala do podzimní Prahy zajímavou výstavu obrazů. Namaloval je totiž jeden z nejproslulejších českých filmových tvůrců posledního desetiletí - kameraman Jaromír Šofr. 

Všechny jeho obrazy jsou s příběhem, podněcují představivost a zvou do kouzelného světa fantazie. Jejich nadčasovost úzce navazuje na meziválečnou a poválečnou surrealistickou tradici.

Kameraman a pedagog

Jaromír Šofr je známý především jako český kameraman a vysokoškolský pedagog. Již od mládí tíhnul k hudbě a výtvarnému umění. Na FAMU byl přijat už ve svých sedmnácti letech.

Mezi jeho prvotiny ve filmovém světě patří snímek Strop Věry Chytilové a další od stejné režisérky Pytel blech. V jeho dílech je patrný vliv francouzské nové vlny. Důkazem může být slavný interaktivní film Kinoautomat: Člověk a jeho dům, který vzbudil pozornost na EXPU v roce 1967.

Autorsky spolupracoval především s Jiřím Menzelem, například na slavných snímcích Ostře sledované vlaky, Rozmarné léto, Skřivánci na niti, Na samotě u lesa či Postřižiny.

Za zmínku stojí také další spolupráce s Karlem Kachyňou, Evaldem Schormem nebo také Hynkem Bočanem na známé pohádce S čerty nejsou žerty.

V roce 2007 získal Jaromír Šofr Českého lva za nejlepší kameru filmu Obsluhoval jsem anglického krále.