Pavel Dias, stěžejní osobnost české reportážní a dokumentární fotografie, navštěvoval přes třicet let s fotoaparátem památníky vybudované v místech koncentračních táborů, původní budovy a nově zřízené expozice. Výběr pro výstavu vznikl po jeho smrti (19. 4. 2021) z více než pěti tisíc záběrů. Výstavní prolog je instalován na nádraží Bubny, kde nastoupilo na 50 000 občanů Prahy židovského původu svou cestu do ghett a koncentračních táborů.

Diasovy fotografie ukazují místa paměti, symbolické scény, chvíle usebrání, šťastných shledání, pietních setkání či pohledy do tematických výstav. Zachycují budovy a jejich zbytky žalující na lidskou bezohlednost a krutost, vnitřní světy přeživších i „pouhých" návštěvníků.

„Autor soubor Torzo nechápal „pouze" jako umělecké sdělení, ale také jako poselství mravní. Chápal důležitost vzpomínek pro budoucnost. Poselství této expozice však nespočívá jen v souběhu odchodu a zrodu, ale také v odpovědnosti k odkazu velkých příběhů šoa, včetně příběhu Diasových obrazů o jejich návratu do míst paměti,“ uvedl Pavel Štingl, ředitel Památníku ticha.

www.bubny.org/cz/vystavy