Národní muzeum vlastní jednu z nejrozsáhlejších archeologických sbírek v Evropě spojenou svojí podstatnou částí s tématem mladší doby železné, konkrétně laténské kultury, jejímiž nositeli byli Keltové. Výstava si klade za cíl ukázat návštěvníkům její rozmanitost.

Některé z nálezů jsou dokonce vystavovány zcela poprvé a představují nejzajímavější výsledky terénních výzkumů z posledních let.

Na výstavě nechybí jeden z nejvzácnějších předmětů ze sbírek Národního muzea - opuková hlava Kelta, která byla nalezena ve Mšeckých Žehrovicích. Návštěvníci si mohou prohlédnout i bohatě malovanou keramiku, bronzové šperky, zbraně, největší zachovaný poklad keltských mincí na českém území a množství dalších unikátních předmětů. Do běžného života Keltů je zasvětí kopie keltských obydlí. Výstava je navíc doplněna o množství audiovizuálních prvků.

Zájemci si také mohou vyzkoušet oblečení Keltů a pro děti je připraven dětský koutek s hračkami. Ty jsou stylizované do keltského světa a výzdoba koutku odpovídá archeologickým nálezům.


Více o výstavě na webu Národního muzea.