Kromě vlastních vozidel a předmětů Muzeum vystavuje také dlouhodobě zapůjčené exponáty Národního muzea. Vedle vystavených vozidel si návštěvníci mohou prohlédnout i expozici historie městské hromadné dopravy v Praze. Obsahuje unikátní fotografie, kopie historických dokumentů, plánků, jízdenek, ale také videopořady s jedinečnými filmovými materiály z fondů Národního filmového archivu. Muzeum hlavního města Prahy do expozice dlouhodobě zapůjčilo soubor modelů dalších pražských historických vozidel MHD, které se do dnešních dnů již nedochovaly. Akciová společnost ČKD Tatra v muzeu vystavuje model rychlodrážního vozidla R 1, připravovaného na počátku 70. let pro pražské metro.

Muzeum bude otevřeno do 17. listopadu 2020 o sobotách, nedělích a státních svátcích, vždy od 9:00 do 17:00 hodin.