S interaktivní výstavou LEONARDO se dostanete také do virtuální reality. Uvidíte a prozkoumáte nejen modely vynálezů, ale i jeho vědecké práce či reprodukce obrazů.

Výstava je koncipována jako interaktivní, a také díky virtuální realitě máme možnost prohlédnout si Leonardovo geniální dílo z více úhlů a jiné perspektivy. Věřím, že díky VR budeme mít do budoucna ještě více možností nahlédnout do minulosti tak, jak se nám ještě nedávno nesnilo,” říká kurátor výstavy Ondřej Sedláček.

Pohrajte si s exponáty

„Interaktivní exponáty umožní sestavovat anatomické modely, prověřit funkčnost mechanických strojů, budovat geometrické struktury či vynálezcův přenosný most, obdivovat model Leonardova slavného obrněného vozidla, reprodukovat malířovy nákresy, zatočit Vitruviánským mužem či digitálně upravovat a promítat obrazy slavné Mony Lisy,“ dodává Ondřej Sedláček.

Největší génius

Génius všech géniů, tak by se také dal nazvat Leonardo da Vinci. Byl totiž geniální ve všech směrech - skvělý sochař, malíř, architekt, přírodovědec, hudebník, vynálezce, konstruktér a také spisovatel.

Akorát to mělo trochu háček. Jeho zápisky jsou psány zrcadlovým písmem. Byl totiž levák a nejspíš dyslektik a tento způsob byl pro něj přirozenější. Říká se, že psal pozpátku a ve svých poznámkách a nákresech vynechával detaily, aby uchoval své nápady v tajnosti…

Přijďte se na Chvalský zámek inspirovat, obdivovat a žasnout. Tento italský tvůrce před více než 500 lety opravdu předběhl dobu svou genialitou.