Panteon v překladu z řečtiny znamená chrám, kde se uctívala božstva. Národní muzeum na Václavském náměstí se jedním takovým pyšní. Je to místnost přímo pod kupolí v prvním patře a připomíná významné muže a ženy české vědy, společenského života a umění převážně z 19. a 20. století.

Panteon velikánů českého národa

Na pětapadesát bust a soch Panteon zdobí již od roku 1891, kdy vznikla Historická budova Národního muzea v horní části Václavského náměstí.

Obsazení této síně slávy bylo od začátku zrcadlem doby, a tak se v průběhu dějin počet a osazení měnilo. Osobnosti byly doplňovány, odebírány a některé poté opět navraceny.

Návrat císaře

Téměř po sto letech se do Panteonu například vrátila podobizna rakousko-uherského císaře Františka Josefa I. a jeho ženy Alžběty. Počet těchto významných osobností, které jsou zde v současné době, se měnit nebude. Podle vedení Národního muzea by se jich sem totiž více nevešlo.

Historie na ochozu

Na ochozu je také expozice, která přibližuje historii a jak, kdy a proč sochy právě přibývaly nebo byly odstraňovány. A to za komunistického režimu nebo za okupace.

Panteon Národního muzea určitě patří svou uměleckou výzdobou k nejkrásnějším sálům v naší republice, proto si nenechte tuto zajímavou příležitost ujít.