Součástí plastiky je pamětní deska s básní Davida Shapiro s názvem Pohřeb Jana Palacha. Právě ta sochaře Johna Hejduka (1929 – 2000) k tvorbě inspirovala.

Pomník Janu Palachovi

Objekty amerického sochaře byly ve spojení s básní Davida Shapiro Pohřeb Jana Palacha poprvé veřejnosti představeny před pětadvaceti lety, na Pražském hradě. Tehdy však byly dřevěné a časem podlehly zkáze.

O obnovení a postavení Domů v trvanlivějším materiálu - kovu, se v Praze uvažovalo od roku 2002 v souvislosti s architektonickou soutěží úpravy Palachova náměstí s Alšovým nábřežím. Vítězný návrh pak plastiky umístil na Alšovo nábřeží.

Podle Marie Foltýnové, kurátorky veřejné plastiky Galerie hlavního města Prahy, si John Hejduk velmi přál, aby jeho dílo našlo v Praze své uplatnění a místo. Proto návrhy plastik městu věnoval. Ve spojení s pamětní deskou s básní Davida Shapiro se z jeho soch stal pomník na počest Jana Palacha, studenta nedaleké Filozofické fakulty.

Pro projekt Pomníku Jana Palacha byly Hejdukovy sochy přejmenovány. Původně totiž nesly název Dům sebevraha a Dům matky sebevraha, což v této souvislosti vyznívalo hanlivě. Dům syna a Dům matky působí mnohem lépe.

První trvalé dílo slavného architekta je v Praze

Hejdukovy konstrukce se objevily v mnohých světových centrech v Evropě: v Berlíně, Miláně, Londýně a v Oslu. Obdivovat je však mohli i za oceánem - v Atlantě, Bostonu, Philadelphii, v Buenos Aires.

Nově zbudovaný Pomník Jana Palacha v Praze je však prvním trvalým sochařským dílem Johna Hejduka ve veřejném prostoru na světě.

Symbolismus díla

A co se ještě na lektorské prohlídce můžete o těchto monumentálních modelech dozvědět? Například to, že jsou sochy ve vzájemné interakci. Materiál Domu syna se totiž v detailech objevuje na Domu matky a naopak.

Nebo, že Dům syna, který má světlou barvu a stojí blíže k Vltavě, má znázorňovat samotného Jana Palacha. Dům matky je tmavší, jakoby zrezlý a odkazuje k Palachově zoufalé matce. Do Domu matky je možné vstoupit, uvnitř jsou schody s podestou, ze které je možné škvírou sledovat Syna, okénkem ve stěně návštěvník vidí i Filozofickou fakultu.

Na pláštích plastik je výrazný modrý a červený pruh – evokace národních barev. Kromě toho jsou obě sochy podle kurátorky Faltýnové záměrně natočeny tak, aby průsečíkem jejich středových os bylo místo, kde je na fasádě FF UK umístěna posmrtná maska Jana Palacha.

 

Podívejte se na webové stránky: www.ghmp.cz.