Po skončení druhé světové války byly na našem území zpočátku používány protektorátní známky. Byly přetištěny různými nápisy nebo grafickými prvky. Tyto přetisky vznikaly na popud revolučních národních výborů anebo samotných poštovních úředníků.

„Ve všech případech se jednalo o soukromou iniciativu, bez souhlasu oprávněného vydavatele - ministerstva pošt. Protože nebyly k dispozici žádné československé známky, jejich používání bylo mlčky tolerováno. Ve třech moravských městech – Olomouci, Slavkově u Brna a Bučovicích – si místní poštovní úřady vytiskly dokonce vlastní známky,“ přibližuje výstavu Poštovní muzeum.

Arch známek

Na výstavě uvidíte například přepážkový arch známek, zvaných olomoucká orlice. K jeho vytištění dali podnět členové filatelistického klubu dne 28. dubna 1945, kdy město ještě zdaleka nebylo osvobozeno.

Známky byly vytištěny ze zinkových desek. Zachovalo se pouze pět kusů a jeden z nich je součástí expozice. Známky byly v prodeji tři dny od 25. května na poštovních úřadech Olomouc 1, 2 a 3, prodej skončil zákazem poštovního ředitelství v Brně.

Ministerstvo pošt zrušilo platnost všech protektorátních známek k 17. květnu 1945. Nové poštovní známky byly vnímány jako jeden ze symbolů znovunabyté státní suverenity, proto byl na jejich přípravu a realizaci kladen mimořádný důraz.

Pracovní list pro děti

Pro návštěvníky je v muzeu připraven pracovní list. Pomocí razítek, hotových nebo vlastnoručně vyrobených, si můžete natisknout celý arch známek s originálními hrdiny.