Panteon v překladu z řečtiny znamená chrám, kde se uctívala božstva. Národní muzeum jeden takový má. Je to místnost pod kupolí v prvním patře a připomíná významné muže a ženy české vědy, společenského života a umění převážně z 19. a 20. století.

Pantheon velikánů českého národa

Obsahuje na pětapadesát bust a soch, které ho zdobí již od roku 1891, kdy vznikla Historická budova Národního muzea v horní části Václavského náměstí. Obsazení této síně slávy bylo od začátku zrcadlem doby a tak v průběhu dějin se počet a osazení měnilo. Osobnosti byly doplňovány, odebírány a některé poté opět navraceny.

Téměř po sto letech se do Panteonu například vrátila také podobizna rakousko-uherského císaře Františka Josefa I. a jeho ženy Alžběty. Počet těchto významných osobností, které jsou zde v současné době, se měnit nebude. Podle vedení Národního muzea by se jich sem totiž více nevešlo.

Na ochozu je také expozice, která přibližuje historii a jak, kdy a proč sochy právě přibývaly nebo byly odstraňovány, a to jak za komunistického režimu nebo za okupace.

Rekonstrukce muzea

Národní muzeum prochází od roku 2015 rozsáhlou rekonstrukcí. Jedná se o nejsložitější obnovu v dějinách moderní památkové péče - je to totiž zároveň jeho modernizace. Však na ni budova čekala více než 120 let. Cílem je také objektu navrátit původní světlou podobu, tak jak ji v 90. letech 19. století dokončil architekt Josef Schulz.

Návštěvníci budou tak mít 11. ledna možnost obdivovat mnoho unikátních sbírkových předmětů, které byly doposud ukryty v depozitářích.