Výstava byla připravena v rámci 22. ročníku Designbloku 2020, jehož tématem, které volně protíná doprovodný program, hlavní výstavu i jednotlivé instalace, je vášeň. „Vášeň ve smyslu zaujetí pro stvoření něčeho dokonalého, nádherného. Něčeho, co nás přesáhne a dotkne se nesmrtelnosti. Krása, která přesáhne běžné, obyčejné a stává se nadčasovou a věčnou. Budeme se věnovat zejména spojení současného designu a klasických řemesel, které mají v naší zemi dlouhou tradici,“ vysvětlil kreativní ředitel Designbloku Jiří Macek.

Pražské náplavky do tohoto rámce přirozeně zapadají. Jsou veřejným prostorem celoměstského významu s jedinečnou historií. Bývalé překladiště materiálů prošlo v letech 2009–2019 výraznou architektonickou a kulturní proměnou iniciovanou a realizovanou studiem PetrJanda/brainwork. Expozici do Designbloku 2020 přihlásilo hlavní město Praha prostřednictvím společnosti TCP, která je správcem náplavek.

Výstava v Kobce 17 na Smíchovské náplavce je přístupná do 11. října, vždy od 10:00 do 20:00 hodin. 3D prohlídka expozice je k dispozici na stránkách Designbloku 2020.