DNA, tedy deoxyribonukleová kyselina (z anglického DeoxyriboNucleic Acid) je uložená v buňkách organismu, a to ve formě chromozomů. Člověk má 46 chromozomů, respektive 23 párů, které tak tvoří dvě sady. Jednu z nich získává od matky, druhou pak od otce. Jeden z těchto párů je pohlavní. U mužů jsou pohlavní chromozomy v kombinaci XY, u žen XX.

V DNA je přímo zakódována informace sloužící ke stavbě proteinů, kóduje se v genech, těch má lidská DNA asi 20 tisíc.  

Ze Země na Slunce

Pokud bychom natáhli veškerou DNA jedné jediné lidské buňky do přímky, měla by délku více než dva metry. V případě všech buněk v lidském těle by se celková délka veškeré DNA rovnala přibližně čtyřnásobné vzdálenosti mezi Zemí a Sluncem. Přitom samotná vlákna dvoušroubovice DNA jsou tenčí než vlas…

Zajímavé, že? A to jsme se ještě nedostali ke genomu, markerům a interpolaci.

Poznání hravou formou

Výstava Doba genová atraktivní formou přibližuje právě vývoj zkoumání DNA a zároveň představuje využití této molekuly v praxi. Nejde tedy o žádnou nudnou historii, naopak. I když i připomínka historie výzkumu DNA je na pořadu dne, vše je podáno hravou formou.

Návštěvníci se dozví, jak a z čeho všeho lze vzorek DNA izolovat, anebo k čemu všemu se tento výzkum využívá v Národním muzeu, tedy jak pracuje výzkumník v muzeu zaměstnaný.

Interaktivní věda

K pochopení základů genetiky slouží interaktivní modely anebo nadrozměrný model šroubovice DNA, na skládačce DNA řetězců si lze procvičit základní pravidla struktury DNA.

Víte, jaké nukleotidy se vzájemně párují a jaké ne? Garantujeme vám, že po prohlídce této výstavy to už nikdy nezapomenete.