Na děti ve věku od 6 do 13 let čeká v Národopisném muzeu celá řada setkání s jednotlivými tradičními řemesly. Dopolední dílny vždy vedou zkušení odborníci, mnohdy mistři ve svém oboru, odpoledne jsou pak věnována výkladu o historii řemesla a sportovním a výtvarným aktivitám v zahradě Kinských, která muzeum obklopuje.

Vyrobte si svíčku nebo košík

Děti si mohou vyzkoušet například různé způsoby výroby svíček, naučí se odlévat vosk do forem anebo svíčky namotat či namáčet. V další dílně se pak naučí leccos z tajů košíkářského řemesla, sami si upletou košík nebo misku, a to pod vedením Petra Krále, držitele titulu Nositel tradice lidového řemesla.

Další oblíbenou zábavou je keramika, tentokrát to je habánská, pod dozorem keramičky Ivety Dvořákové. Habánskou keramiku k nám přinesli habáni, příslušníci sekty novokřtěnců. Jde vlastně o fajáns s bílou glazurou a modrým či pestrobarevným štětcem malovaným dekorem.

Slaměnkáři a malí tanečníci

Na konci srpna pak budou děti zdobit dožínkové věnce a nenásilnou formou se tak dozví, kdo byli a co uměli slaměnkáři, naučí se pracovat se stéblovou i rozžehlenou slámou a vyrobí si slaměné ozdoby – květinky, spirálky a další tvary.  

Jeden čtvrtek bude věnován také folklornímu tanci, děti se naučí tradiční lidové tance, které se tančívaly na vesnických zábavách v různých krajích a v různých dobách.

Čtvrtky tedy budou v Národopisném muzeu věnovány dětem, které si zde mohou rodiče „odložit“ – a pak být mile překvapeni tím, co vše se ratolesti naučily a jak jsou zručné.