Název výstavy odkazuje k rokům narození architekta Petra (1958) a výtvarníka Jana (1966). Nejde o klasickou prezentaci tvorby obou bratrů, návštěvníci se díky této expozici můžou seznámit se specifickým uchopením prostoru galerie, kde je vše jinak, než jsou normálně zvyklí.

Dva bratři

Petr Stolín studoval architekturu na VUT v Brně, po škole pracoval ve Stavoprojektu Liberec a u Karla Hubáčka v Sialu. V roce 1993 začal pracovat samostatně a v roce 2015 založil s partnerkou Alenou Mičekovou ateliér CUBE LOVE. Rovněž se stal prvním vítězem nově založené České ceny za architekturu (2016) za stavbu ZEN Houses. Petr Stolín se také věnuje pedagogické činnosti a stejně jako jeho bratr vede ateliér na FUA TU v Liberci.

Jeho bratr Jan vystudoval sochařství na VŠUP v Praze. Ve své habilitační práci se věnoval památníku jako interaktivnímu bodu v městské krajině. Kromě vlastní tvorby příležitostně spolupracuje se svým bratrem, vede Katedru environmental designu na FUA TUL a věnuje se také kurátorské činnosti.

V roce 1997 spoluzakládal a vede galerii Die Aktualität des Schönen… v Liberci a od roku 2013 vede soukromou galerii Cube × Cube Gallery. Účastnil se mnoha výstav, v roce 2000 byl finalistou Ceny Jindřicha Chalupeckého, je zastoupen v řadě sbírek (Národní galerie v Praze, Sbírka současného umění v Mikulově, Sbírka Jiřího Valocha ad.).

Galerie jako dílo

Za doposud nejvýznamnější společnou práci, Památník bojovníkům a obětem za svobodu vlasti na Štefánikově náměstí v Liberci, získali bratři Stolínové v roce 2001 Čestné uznání Grand Prix architektů. Společně vystavují poprvé. A projekt je to ojedinělý.

„Výstava Petra a Jana Stolínů je zaměřena na rozšíření zkušenosti galerie jako svébytné architektury. Proto se soustředí na samotný zážitek prostoru galerie: mění se vstup, pohyb a smysl," vysvětluje koncept expozice její kurátor, historik umění Filip Šenk.