Zdobení perníčků – velikonoční perníková dílna - se koná v sobotu i v neděli, a to vždy od 10:00 do 17:00 hodin. Lektorkou je cukrářka Nataša Roušalová.

Dílna je zároveň doprovodným programem k výstavě Poselství ukrytá v perníku, kterou Muzeum města Prahy představuje projekt české malířky žijící ve Francii Andrei Schmidt. Na výstavě je možné vidět unikátní exponáty perníkových forem ze sbírek muzea. Samotná výstava potrvá do 28. května.

V sobotu od 15:00 hodin zahraje flétnový soubor MAGISTRI. Na programu jeho výročního koncertu „Kouzelné flétny aneb 15 let spolu“ zazní skladby A. Dvořáka, H. Purcella, W. A. Mozarta, E. Griega, J. Strausse ml., O. Máchy, B. Smetany a E. Morricone. Vstupné dobrovolné.

Nedělní velikonoční řemeslná dílna dá zájemcům možnost poznat a vyzkoušet si zdobení kraslic různými technikami, včetně drátování, patchworkových či hanáckých kraslic, samozřejmě také pletení pomlázek z proutí a košíkářství. Otevřena bude od 10:00 do 17:00 hodin, vstupné činí 70 Kč.

Podrobnosti na stránkách Muzea města Prahy.