Milovníky umění přivítá po dlouhé pauze Veletržní palác, Schwarzenberský palác a klášter sv. Anežky České. Příležitost nyní mají výstavy, které začaly těsně před uzavřením kvůli koronavirové pandemii.

Veletržní palác

Ve Veletržním paláci je kromě stálých expozic výstava Stanislava Kolíbala, jíž loni reprezentoval Česko a Slovensko na benátském bienále. Díky přemístění do Malé dvorany Veletržního paláce získáte nový pohled na jeho hlubokou vizi.

Pokračuje také výstava Kurta Gebauera - Nebourat! Podoby brutalismu v Praze. Představuje stavby, které výrazným způsobem vstupují nebo měly vstoupit do obrazu města a které zásadně ovlivňují kvalitu veřejného prostoru kolem sebe.

Součástí sbírkové expozice 1796–1918: Umění dlouhého století je výstava Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění v českých zemích. Věnuje se reflexím tvorby tohoto amerického spisovatele, básníka a teoretika ve výtvarném umění v českých zemích, stejně jako obecnějšímu fenoménu hrůzy a strachu. Možná se vám bude zdát trochu morbidní, ale určitě si ji nenechte ujít.

Schwarzenberský palác

Stálá expozice Staří mistři Ve Schwarzenberském paláci zase představuje výběr nejvýznamnějších děl ze Sbírky starého umění. Zahrnuje jména jako Hans von Aachen, Petr Brandl, Matyáš Bernard Braun, Lucas Cranach, Albrecht Dürer, El Greco, Francisco Goya, Hans Holbein, Peter Paul Rubens, Bartholomaeus Spranger či Karel Škréta. Kdo by odolal těmto starým mistrům?

Klášter sv. Anežky

Středověké umění v Čechách a střední Evropě prezentuje Klášter sv. Anežky. Dlouhodobá expozice umístěná v patře představuje na více než dvou stech exponátech z oboru malířství, sochařství a uměleckého řemesla proměny formy a funkce výtvarného díla během tří staletí.

Mezi špičkové exponáty a poklady národního kulturního dědictví patří díla Mistra Michelské madony, Mistra Vyšebrodského oltáře, Mistra Theodorika či Mistra Třeboňského oltáře.

Ještě uzavřeno

Šternberský a Salmovský palác na Hradčanech jsou uzavřené. V paláci Kinských se připravuje výstava Rembrandta, která měla začít v dubnu a měla být hlavní akcí letošní sezony. NGP ji slibuje otevřít na podzim. Máte se na co těšit.

Bezpečnostní omezení

Otevření se samozřejmě neobejde bez omezení, která jsou stanovena vládou. Do jednotlivých budov může nejvýše 100 osob najednou. Pro návštěvníky jsou k dispozici dezinfekční prostředky a zaměstnanci jsou vybaveni ochrannými pomůckami. Při návštěvě se musí dodržovat dostatečné rozestupy od ostatních.

„Lidé musejí mít ochranu nosu a úst a kustodi budou hlídat dodržování rozestupů. Vstupenky bude možné zakoupit na pokladnách, galerie však doporučuje zakoupení vstupenek on-line,“ sdělila k bezpečnosti mluvčí galerie Eva Sochorová.