Díky expozici, která je rozdělena do čtyř sálů muzea, na vás dýchne kus dávné historie. Ocitnete se v dobách, kdy se mumifikovala nejen lidská těla, ale i zvířata, rostliny a dokonce i jídlo.

Výstava poukazuje na fakt, že je toho mnohem více, co můžeme na starověkém Egyptě a Núbii obdivovat. Komplexně zachycuje tehdejší přírodu a zejména pak to, jak ji člověk žijící na březích Nilu vnímal,“ uvedl generální ředitel Národního muzea Michal Lukeš.

Stvoření světa a božstva

Putování po březích Nilu začíná v první částí expozice, která se opírá o text chvalozpěvu krále Achnatona na slunce. Tady poznáte, jak tehdy lidé vnímali stvoření světa, božstva i tvořivou sílu Nilu.

Následuje část, která „vypráví“ příběhy obyčejných lidí žijících v přírodě, poté se přesunete do hravé části expozice. Tu ocení především děti, které si tu mohou vyzkoušet například staroegyptskou hru Senet. Jistě vám bude povědomá, připomíná totiž naše Člověče, nezlob se!

Zvířecí mumie

Zvířecí a rostlinný svět. Tak tahle část výstavy je nejpůsobivější. Uvidíte tu mumifikovaná těla zvířat či schránky jim určené. Podobně jako mumie lidské byly totiž i mumie zvířecí v některých případech ukládány do ochranných schrán. Vyráběly se z různých materiálů, bývaly odlišných velikostí a tvarů. Některé napodobovaly sarkofágy a rakve určené na pohřby lidí, běžné byly tvary těl zvířat, která v nich měla spočinout. Jiné pak měly obecný tvar nádob z pálené hlíny.

A které zvířecí mumie tu jsou vystavené? Například mumie káněte. Určitě si všimnete její pečlivě modelované a zdobené hlavičky zabalené do světlých obvazů. Balzamované tělo ptáka je dobře zachovalé, chybí mu však lebka.

V další vitríně jistě rozpoznáte tělo poštolky, zabalené do hnědých obinadel, z nichž vystupuje hlava, levé křídlo a špičky nožiček. Obdivovat tu můžete i mumie ryb, psa, čápa, kočky s podlouhlým tělem, mládě krokodýla, či nabalzamovanou hlavu a krk dospělého krokodýla…

Zásvětní krajina

Putování údolím Nilu pak zakončíte odchodem na onen svět. Egypťané ho vnímali jako plavbu lodí po Nilu, podsvětí vyobrazovali s mnoha vodními kanály, poli, kopci, branami.

Podle staroegyptských textů bylo spravedlivému člověku, který za svého života žil podle řádu meat, po smrti a průchodu podsvětím umožněno vstoupit do takzvaného zásvětí. Tam musel, stejně jako na zemi, pracovat, jeho nový život však byl velmi blažený, úroda hojná a potrava bohatá. Zlému a neposlušnému člověku však náležela druhá smrt – během své pouti podsvětím byl zadržen u brány, popraven, spálen božským ohněm nebo pohlcen démonem…

 

Další informace na stránkách muzea