Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR patří k našim nejstarším a současně nejvýznamnějším uměleckým sdružením. Po celou dobu své existence od roku 1917 se významně podílelo a podílí na utváření české kultury. Do svého názvu přijalo jméno slavného českého rytce Václava Hollara (1607–1677).

Expozice NOVÉ CESTY / NOVÉ OBJEVY poukazuje na aktuální stav grafické volné tvorby, na vnímání nejen ustálené tradiční grafické definice, ale také na překračování jejich hranic, na pozice intermediálních platforem v grafickém médiu, které se zároveň myšlenkově – obsahově dotýkají společenských, politických ekologických problému současnosti. Návštěvníci mají možnost setkat se grafickým pojetím v dvourozměrné, ale i trojrozměrné tvorbě.

Výstava Stopy židovské přítomnosti v Praze 2

Na Novoměstské radnici si také můžete až do konce letních prázdnin prohlédnout výstavu Stopy židovské přítomnosti v Praze 2. Z informačních panelů získáte zajímavé poznatky o málo známých skutečnostech spojených s historií vinohradské židovské komunity, která patřila k největším v Československu a je spojena s mnoha významnými a zajímavými osobnostmi.

Putovní výstava se na Novoměstskou radnici vrátila po sedmi letech. V roce 2014 ji v Mázhauzu Novoměstské radnice ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze uspořádala městská část Praha 2. Autorem projektu je dokumentarista Martin Šmok.