Svatováclavská koruna je nejvýznamnější a nejstarší součást českých korunovačních klenotů.  Byla zhotovena na příkaz Karla IV. a z jeho rozhodnutí je spolu s ostatními korunovačními klenoty uschována ve zvláštní místnosti při Svatováclavské kapli katedrály sv. Víta v blízkosti ostatků zemského patrona svatého Václava a pod jeho symbolickou ochranou. České korunovační klenoty mohou být vystavovány jen při výjimečných příležitostech a pouze na území Pražského hradu.

Současní královští zlatníci

Na místě dnešního Obecního domu vedle Prašné brány stával kdysi Králův dvůr, honosná panovnická rezidence, v níž v letech 1383–1484 sídlili čeští králové a vládli odtud zemi. Proto vedení Obecního domu iniciovalo vytvoření kopie Svatováclavské koruny a dalo ji zhotovit společnosti Zlaté mince – Numizmatika.

Autorem vystavené kopie Svatováclavské koruny je proslulý turnovský zlatník Jiří Urban. Skleněné repliky a kompozice vzácných kamenů jsou dílem akademického malíře Václava Zajíca, který pracuje jako vedoucí oddělení broušení a rytí drahých kamenů na SUPŠ Turnov.

Víc než sto drahokamů

Svatováclavská koruna je vyrobena ze zlata vysoké ryzosti a je zdobená drahými kameny a perlami, proto váží téměř dva a půl kilogramu. Karel IV. ji dal zhotovit ke své korunovaci a poté ji věnoval prvnímu patronu země sv. Václavovi. Snad až do konce svého života ji však nechával upravovat a doplňovat nejvzácnějšími drahými kameny, jež se mu podařilo získat. Na koruně je celkem 19 safírů, 44 spinelů, 1 rubín, 30 smaragdů a 20 perel.

Dvě zlaté koruny

Svatováclavská koruna jako symbol svrchovanosti českého státu je vyobrazena také na minci 1 Kč a představuje tak i  hodnotu a svébytnost české měny. Kopii Svatováclavské koruny i minci 1 Kč z ryzího zlata si nyní mohou prohlédnout návštěvníci stálé expozice v prostorách Obecního domu.

Více informací na www.Svatovaclavska-koruna.cz.