Výstava vznikla při příležitosti národní sbírky na nové varhany pro katedrálu ve spolupráci s Nadačním fondem Svatovítské varhany a nadačním fondem Bohemian Heritage Fund.

„Je to úžasné, že i v současné době je tolik lidí, kteří se přidali k národní sbírce na svatovítské varhany a finančně ji podpořili. Nové varhany vnímáme jako symbolické dokončení dostavby svatovítské katedrály a vážíme si toho, že se na prezentaci sbírky můžeme podílet výstavou, která historii varhan v pražské katedrále a úsilí o nové varhany představuje našim návštěvníkům,“ řekl generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr.

Expozice je věnována historii varhan v katedrále, vysvětluje vznik „provizorních“ varhan v době končící dostavby katedrály a dlouhodobé úsilí o postavení nových důstojných varhan, které se v současnosti chýlí k úspěšnému konci. Výstava představuje také vývoj varhanářského řemesla a technické aspekty varhan, které jsou největším a nejsložitějším hudebním nástrojem.

Národní sbírka

Na sbírkovém účtu na nové svatovítské varhany je v současné době částka přesahující 78,4 milionu korun a je tedy vybráno již 98 % z potřebné sumy. Do sbírky se zapojily firmy a instituce - jedním z hlavních partnerů je i hlavní město Praha - a také široká veřejnost. Do sbírky lze přispět i nadále. Více informací na stránkách Svatovítské varhany.

Výroba nástroje

Svatovítské varhany vyrábí dílna renomovaného varhanáře Gerharda Grenzinga, která sídlí ve španělském El Papiol. Po více než roce a půl práce je vyrobena téměř polovina tohoto výjimečného hudebního nástroje. První dílenský koncert by se měl uskutečnit v předvečer dne české státnosti 27. října 2019. Nástroje bude poté rozmontován a v lednu 2020 přepraven do Prahy. V katedrále pak bude opět sestaven a na jaře roku 2020 zazní první slavnostní koncert nových svatovítských varhan.

Výstava je přístupná v Malé galerii expozice Architektury, stavitelství a designu v budově Národního technického muzea do 31. března 2019.